Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Læreren

Læreren er avgjørende for kvaliteten i barnehage og grunnopplæring og det vil være behov for flere dyktige lærere i årene fremover. Regjeringen foreslår derfor å bruke om lag én milliard kroner til ulike tiltak knyttet til lærerrollen i 2009. Hovedelementene er:

1. Tidlig innsats: Flere lærere på 1.- 4. trinn
2. Varig etter- og videreutdanning for lærere
3. Kompetanseutvikling for skole- og barnehageledere
4. Tettere oppfølging av og støtte til nyutdannede lærere
5. Økt kvalitet i lærerutdanningen
6. Bedre rekruttering til læreryrket og lærerutdanningene og økt status for
    lærerrollen
7. Flere studieplasser for lærere
8. Mer relevant forskning og utvikling for barnehage, grunnopplæring og
    lærerutdanning

Se også Kvalitet i skolen.