Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Legevakt

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen på 2 millioner kroner i 2009 til etablering av interkommunale legevaktsamarbeid.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon kapittel 724, post 21/70.