Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsvekst

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har anslått årslønnsveksten i 2007 til 5,4 prosent, opp fra 4,1 prosent året før. Lønnsveksten i fjor var den høyeste siden 2002.

I Nasjonalbudsjettet 2009 legges det til grunn en årslønnsvekst i 2008 på 6 prosent. Avtakende vekst i norsk økonomi i 2008 og 2009 kan tilsi at knappheten på arbeidskraft etter hvert vil avta i deler av økonomien, noe som kan bidra til å dempe lønnsveksten noe neste år. Det legges til grunn en årslønnsvekst på 5 prosent i 2009. Til sammenlikning er det lagt til grunn en lønnsvekst hos våre handelspartnere på 3½ prosent i 2008 og 3¼ prosent i 2009.

Se også omtale i Nasjonalbudsjettet 2009, kapittel 2.5.2.