Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Luftforsvaret i 2009

I tråd med langtidsplanen foreslår Regjeringen å styrke Luftforsvarets budsjett med 101 millioner kroner i 2009. Bredden av dagens kapasiteter videreføres og videreutvikles i Luftforsvaret, og vil gi økt operativ transportflykapasitet og sikre luftoperativ beredskap i nord. I tillegg prioriteres ressurser til norsk deltagelse ved den flernasjonale transportflyavdelingen som opprettes i Ungarn i forbindelse med anskaffelsen av strategisk flytransportkapasitet, C-17- initiativet. På Rygge sivile lufthavn forventes en inntektsøkning på 36 millioner kroner til dekning av tilsvarende økte utgifter.

Trening og øving i Luftforsvaret vil i 2009 ha fokus på løsing av oppdrag i nordområdene, der evnen til å håndtere eventuelle krenkelser på en troverdig måte opprettholdes. Luftforsvaret vil prioritere ressurser til kampflysystemene og maritime overvåkningsfly. Disse systemene er viktige for nasjonal suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. I tillegg prioriterer Luftforsvaret støtte til operasjoner i utlandet.

Luftforsvarets organisasjon vil i 2009 i hovedsak videreføres i tråd med ny langtidsplan. Innfasing av nye C-130J transportfly fortsetter i 2009, med to av i alt fire fly.

Luftforsvarsstaben skal slås sammen med underliggende nivå og kompetansemiljø som besluttet i vedtatt langtidsplan. Dette vil kunne påvirke konkrete organiseringer av enkelte funksjoner i Luftforsvaret. Dagens organisering videreføres imidlertid inntil videre, og vil bli sett i sammenheng med prosessen for fremtidig anskaffelse av nye kampfly og fremtidig plassering av hovedbase for disse. I tråd med langtidsplanen legges Sola flystasjon ned som militær flystasjon i 2009.