Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Magnussenutvalget

Regjeringen nedsatte i 2006 et utvalg som skulle vurdere systemet for fordeling av basisbevilgningen mellom de regionale helseforetakene. Magnussenutvalget leverte sin innstilling NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak til Helse- og omsorgsdepartementet i januar 2008. Innstillingen har vært på tre måneders høring.

Utvalgets forslag medfører at Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF vil få en større andel av basisbevilgningen, mens Helse Sør-Øst RHF vil få en lavere andel.

Regjeringen foreslår å innføre en ny inntektsfordeling i tråd med Magnussenutvalgets innstilling gjennom økte bevilgninger over to år. Det innebærer at Helse Sør-Øst RHF, som ellers ville tapt på omleggingen, ikke får redusert sine inntekter. I 2009 foreslås det satt av 600 millioner kroner til innfasing av ny inntektsfordeling. Midlene fordeles til Helse Vest RHF (243 millioner kroner), Helse Midt-Norge RHF (224 millioner kroner) og Helse Nord RHF (133 millioner kroner). Resterende beløp vil bli foreslått bevilget i 2010.

Les mer i Helse- og omsorgdepartementets fagproposisjon, kapittel 732.

Les mer i pressemelding om nytt inntektssystem fra Helse- og omsorgsdepartementet.