Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Marin bioprospektering og bioteknologi

For å bidra til å utløse potensialet for næringsutvikling med basis i marine biologiske og genetiske ressurser er det nødvendig med styrket forskningsinnsats og kompetanseheving. Arbeidet med marin bioprospektering og bioteknologi foreslås styrket med en bevilgning på ti millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett.