Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Maritim strategi

Regjeringen foreslår å videreføre den maritime satsingen i 2009. Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til oppfølging av Regjeringens maritime strategi. Midlene forslås brukt til maritime skoler, maritim forskning og innovasjon, markedsføring av NIS og til miljøprosjekter i de maritime næringer og utvikling av nærskipsfartsflåten

Les mer i kapittel 2.3 En strategi for de maritime næringer i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.

Se også pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.