Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Matpolitikk

Regjeringens matpolitikk omfatter hele matproduksjonskjeden fra jord og fjord til bord. Hovedmålene er å sikre trygg mat, fremme forbrukerhensyn og å fremme god plantehelse og god helse og velferd hos landdyr og fisk.

Mattilsynet har en sentral rolle i gjennomføringen av matpolitikken gjennom veiledning, tilsyn, kartlegging og overvåking langs matproduksjonskjeden og der mat blir omsatt til forbrukerne, samt gjennom å delta i regelverksutviklingen. Mattilsynet utfører omkring 1 300 årsverk og har et driftsbudsjett på drøyt 1,1 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår å styrke Mattilsynets driftsbudsjett med 27 millioner kroner som vil bli brukt til følgende oppgaver:

  • styrket kontroll med mattrygghet i skjellproduksjonen
  • styrket tilsyn med fiskehelse, drikkevann og småskalaproduksjon
  • tilsyn med ny ordning for sunnhetsmerking av mat
  • oppfølging av økt økologisk produksjon og omsetning
  • utvidet åpningstid for grensekontrollen i Troms og Finnmark
  • videreføre arbeidet med en ”smilefjesordning” ved tilsyn i serveringsbedrifter

Les mer i Landbruks- og matdepartementets fagproposisjon kategori 15.10.