Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Menneskehandel

Regjeringen har som mål å bidra til å bekjempe menneskehandel både i Norge og i utlandet. Handlingsplanen 2006-2009 avsetter 90 millioner kroner over Utenriksdepartementets budsjett til dette formål. Hovedfokus er Vest-Balkan, men også prosjekter i Asia og Afrika mottar støtte. Norge samarbeider med FN og andre organisasjoner som Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Nato, Europarådet, EU, Østersjørådet, Interpol og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) på dette feltet. Norge bidrar også til frivillige organisasjoners arbeid mot menneskehandel. Norad vil i 2009 gjennomføre en evaluering av IOM som samarbeidspartner innen menneskehandel.