Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Menneskerettigheter

Regjeringen vil fortsatt støtte arbeidet til FNs Høykommissær for menneskerettigheter og arbeide aktivt i FNs Menneskerettighetsråd, der Norge er kandidat i 2009. Regjeringen vil legge vekt på arbeid for menneskerettighetsforsvarere, ytringsfrihet og på menneskerettigheter i konflikt. Innsats mot dødsstraff og tortur og for fremme av barns rettigheter prioriteres.

Menneskerettighetsdialogene med Kina, Vietnam og Indonesia vil videreutvikles og Regjeringen vil fortsatt støtte norske og internasjonale organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsspørsmål.