Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Midtøsten

Norge er leder for giverlandsgruppen for palestinerne. Det gir oss et særlig ansvar for å samordne den internasjonale bistanden med den politiske prosessen. I 2009 foreslår Regjeringen å bidra med 760 millioner kroner til Det palestinske området. I tillegg foreslår Regjeringen å støtte vi FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Støtten ble økt til 150 millioner kroner i 2007. Dette nivået videreføres i 2009. Utviklingssamarbeidet med Det palestinske området og i Libanon videreføres med vekt på styresett og demokratiutvikling.