Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøforskning og overvåkning

Samlet foreslås det en økning på 40,5 millioner kroner til miljøovervåking over Miljøverndepartementets budsjett. 

Bevilgningene til miljøforskingsinstituttene foreslås styrket med 19,6 millioner kroner til 131,5 mill. kroner.

Det foreslås en økning på 13 millioner kroner over Miljøverndepartementets budsjett til samfunnsvitenskaplig forskning på fornybar energi.

Kartlegging av truede naturtyper og arter foreslås styrket med 15 millioner kroner.

Se også Klima.