Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljømerking

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for regjeringen. Regjeringen ønsker å legge til rette for at det skal bli lettere for oss alle å handle miljøvennlig i hverdagen. De offisielle miljømerkene Svanen og Blomsten er viktige virkemidler for å få til en endring av forbruksmønsteret i miljøvennlig retning.

Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til styrking av arbeidet med miljømerking.

Les mer i Barne- og likestillingsdepartementets fagproposisjon kapittel 865 Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid.