Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Museer

Regjeringen foreslår i budsjettforslaget for 2009 en historisk økning i støtten til museene på i alt 131 millioner kroner. Museene i det nasjonale museumsnettverket får i forslaget 105 millioner kroner. Av denne økningen går 39 millioner kroner til belønning av museer i det nasjonale museumsnettverket som gjennomfører konsolideringer. Det er ellers lagt vekt på å styrke museer med bevaringsansvar for et stort antall verneverdige bygninger og behov knyttet til personalmessig infrastruktur.

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen til andre tiltak og museer med 15 millioner kroner. Dette inkluderer blant annet Kulturminneåret 2009, Jødisk museum i Oslo, Norsk Skogfinsk Museum og Kvensk institutt.

Bevilgningen til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er foreslått økt med 11 millioner kroner.