Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Musikk

Regjeringen foreslår en økning på 119,6 millioner kroner til musikk.

Det foreslås en økning på 27,7 millioner kroner for orkestrene. For 2009 er det avsatt 6,5 millioner kroner, en økning på 5 millioner kroner, til et Nordnorsk Symfoniorkester; Arctic Orchestra, basert på de profesjonelle musikermiljøene i blant annet Tromsø Symfoniorkester, Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge, Bodø Sinfonietta og Forsvarets Musikkorps Nord-Norge. I forbindelse med det nye orkesteret foreslår Regjeringen å øke tilskuddet til Tromsø Symfoniorkester med 1 million kroner, og tilskuddet til Landsdelmusikerordningen i Nord-Norge og til Bodø Sinfonietta med henholdsvis 2 og 1,5 millioner kroner.

Tilskuddet til Rikskonsertene foreslås økt med 17,5 millioner kroner, blant annet som kompensasjon for utfasing av bevilgning til skolekonserter av tippemidlene i 2009 og 2010.

Regjeringen foreslår videre å øke tilskuddene til musikkfestivaler og knutepunktinstitusjoner med 8,7 millioner kroner. Riddu Riđđu Festivála gis status som knutepunktinstitusjon fra 2009.

I forbindelse med stortingsmeldingen om rytmisk musikk, Samspill, er det opprettet tre sjangerovergripende ordninger for rytmisk musikk: tilskuddsordning for arrangører, tilskuddsordning for musikere og tilskuddsordning for utstyr. Regjeringen foreslår i 2009 å gi 10 millioner kroner i økning til ny tilskuddsordning for utstyr.

Avsetningen til musikkformål under Norsk kulturfond, blant annet tilskuddsordninger for arrangører og musikere, er foreslått økt med 21,2 millioner kroner.

Det er også avsatt 3 millioner kroner til kompetansesentra for rytmisk musikk.

Det er foreslått en samlet økning til en rekke faste ensembler og musikktiltak på 22 millioner kroner.