Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Ø

Økologisk mat

Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2015. Omsetningen av økologiske varer øker nå langt mer enn den norske produksjonen, viser den halvårlige rapporten fra Statens landbruksforvaltning (SLF). Mange nye utsalgssteder har tatt økologiske matvarer inn i sortimentet. Det siste halvåret er det blitt 78 flere økologiske bønder i Norge. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer stiger også i første halvdel av 2008. I juni 2008 var 2 678 gårdsbruk godkjent som økologiske produsenter av stiftelsen.

I årets jordbruksoppgjør ble det gjort flere endringer for å stimulere økologisk produksjon. Et særlig viktig tiltak er en kampanje for økologisk kornproduksjon med utbetaling i 2011 og 2012.

Totalt er det satt av 175 millioner kroner til økologisk produksjon.