Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Ø

Økonomisk kriminalitet

I 2006 ble politibudsjettet økt med blant annet 6,2 millioner kroner til Økokrim tilsvarende 11 årsverk for å styrke arbeidet med hvitvaskingsteam med videre. Sammen med utvikling av nytt datasystem i Økokrim i forbindelse med hvitvaskingsmeldinger og skjerpet praktisering av inndraging av utbytte fra straffbare handlinger er innsatsen i kampen mot økonomisk kriminalitet økt betydelig. Ordningen med bistandsrevisorer er gjort landsdekkende fra og med 2007. Økokrim ble styrket med til sammen 30 millioner kroner for perioden 2007-2008 i forbindelse med en stor og omfattende straffesak om skattesvik.

Til ytterligere bekjempelse av økonomisk kriminalitet foreslås det bevilget 12 millioner kroner til Oslo politidistrikt i 2009 slik at det kan opprettes tre tverrfaglige etterforskningsteam.