Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pandemivaksine

Helsemyndighetene har i 2008 inngått en ny leveranseavtale for kjøp av pandemivaksine jamfør St.prp. nr. 59 (2007–2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008. Denne videreføres i 2009. Nasjonalt folkehelseinstitutt forvalter avtalen og sørger, sammen med berørte parter, for logistikk og kompetansetiltak knyttet til distribusjon av vaksiner.