Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pasientombudsordningen

Pasientombudenes arbeidsområde omfatter i dag kun den offentlige spesialisthelsestjenesten. Til tross for denne avgrensningen utgjør saker vedrørende kommunale helse- og omsorgstjenester om lag 20 prosent av alle henvendelser til ombudene.

Regjeringens forslag om å utvide pasientombudenes virkeområde til å gjelde kommunale helse- og omsorgstjenester er vedtatt av Stortinget, jamfør Ot.prp. nr. 23 (2007–2008). Reglene skal tre i kraft 1. september 2009. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til pasientombudsordningen med 7,5 millioner kroner.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon, kapittel 729, post 01.