Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon - Skattebegrensnings-regelen for pensjonister

Trygdeoppgjøret 2008 innebærer en betydelig økning i minstepensjonsnivået fra 1. mai 2008. Regjeringen har videre forpliktet seg til å øke minstepensjonsnivået fram mot 1. mai 2010, da det blir 2G for enslige og 1,85G for minstepensjonistektepar. I tråd med dette foreslår Regjeringen å øke skattefri nettoinntektsgrense for ektepar både i 2008 (fra 171500 kroner til 181800 kroner) og i 2009 (til 198150 kroner), for å unngå at minstepensjonistektepar uten andre inntekter og formue skal betale skatt. Grensen for å betale skatt for enslige vil fremdeles være over minstepensjonsnivå for enslige. Skattefri nettoinntektsgrense for enslige justeres derfor i 2009 med anslått lønnsvekst til 109850 kroner.

Les mer i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.3.