Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon – fri kombinasjon av arbeid og pensjon for 68-åringer

Regjeringen vil satse på tiltak som kan bidra til at flere eldre fortsetter i arbeid, og vil gjøre det mer lønnsomt å kombinere arbeid og pensjon innenfor dagens pensjonssystem. I 2008 ble det vedtatt at pensjon ikke skal avkortes mot arbeidsinntekt for personer mellom 67 og 68 år. For å stimulere eldre til å stå lengre i arbeid, foreslår Regjeringen å utvide dette i 2009 til også å gjelde for personer mellom 68 og 69 år. Tar man hensyn til økte skatteinntekter, kan netto utgiftsøkning som følge av endringen i 2009 anslås til 125 millioner kroner.

Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, kapittel 2670 Alderdom.