Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon – minstepensjon

Grunnbeløpet i folketrygden (G) ble med virkning fra 1. mai 2008 økt fra 66 812 kroner til 70 256 kroner, det vil si med 5,15 prosent. Gjennomsnittlig grunnbeløp øker med 5,5 prosent fra 2007 til 2008.

Som en del av trygdeoppgjøret 2008, ble partene enige om en opptrappingsplan for minstepensjonen til enslige pensjonister. Første steg i denne planen var å heve den ordinære satsen for særtillegget fra 79,33 prosent til 94 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai 2008. Som følge av denne endringen økte minstepensjonen til enslige pensjonister med 16 476 kroner til 136 296 kroner fra 1. mai 2008. For ektepar der begge er minstepensjonister økte pensjonen med 31 896 kroner til 251 496 kroner per år.

Satsen for særtillegget vil videre bli trappet opp til 97 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai 2009 og til 100 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai 2010. Når opptrappingen er fullført, vil minstepensjonen til enslige pensjonister utgjøre to ganger grunnbeløpet.

Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, kapittel 2670 Alderdom.