Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petoro AS

Petoro AS ivaretar de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte engasjement i petroleumsvirksomhet (SDØE) på norsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette på vegne av staten. Selskapet har forretnings­kontor i Stavanger.

Petoro skiller seg fra andre selskaper i petroleumsindustrien. Petoro er rettighetshaver, men ikke eier av andeler på norsk kontinental­sokkel. StatoilHydro forestår, som en del av statens felles eierskapsstrategi, avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen. Målsetting for avsetningsordningen er størst mulig verdiskaping fra avsetningen. Petoro erverver ikke inntekter fra ivaretakelsen. Alle utgifter og inntekter SDØE genererer kanaliseres over statsbudsjettet. Alle inntekter fra StatoilHydros avsetning av statens petroleum går direkte fra StatoilHydro og inn på statens konto.

Regjeringen foreslår et administrasjonsbudsjett for Petoro AS på 252 millioner kroner i 2009.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, budsjettkapittel 1870.

Se også Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksom­heten (SDØE).