Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleums­virksomheten – nøkkeltall

Råoljeproduksjon (inkludert NGL og kondensat) 2008: 2,4 millioner fat/dag

Råoljeproduksjon (inkludert NGL og kondensat) 2009: 2,4 millioner fat/dag

Produksjon av salgbar gass 2008: 96 milliarder Sm3

Produksjon av salgbar gass 2009: 106 milliarder Sm3

Investeringer 2008: 127 milliarder kroner (eksklusiv leteutgifter)

Investeringer 2009: 137 milliarder kroner (eksklusiv leteutgifter)

Oljeprisforutsetning 2008: 500 kroner/fat

Oljeprisforutsetning 2009: 500 kroner/fat

Eksportverdi 2008: 666 milliarder kroner

Eksportverdi 2009: 599 milliarder kroner

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon kapittel 1.1.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.