Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politi og påtalemyndighet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politi og påtalemyndighet med 789 millioner kroner (8,3 prosent). Økningen utover lønns- og prisvekst, er på om lag 216 millioner kroner.

Styrkingen skal i hovedsak gå til:

 • Stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2009
 • Sivile stillinger
 • Økt opptak til 552 studenter ved Politihøgskolen
 • DNA-reformen
 • Styrket innsats innen asyl- og utlendingsfeltet
 • Økt bevilgning til Politiets sikkerhetstjeneste
 • Økt tilskudd til Alternativ til vold (ATV)
 • Styrking av Den høyere påtalemyndighet
 • Tilrettelegge for å opprette Barnehus i Oslo innen utgangen av 2009
 • Tilskudd til EUs grensekontrollbyrå Frontex
 • Styrket innsats ved Oslo politidistrikt for bekjempelse av økonomisk kriminalitet