Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiutdanning

Regjeringen vil ha en mer effektiv straffesakskjede og øker derfor opptaket til Politihøgskolen. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 økes opptaket til 552 studenter. Dette er det høyeste opptaket av studenter ved Politihøgskolen etter at den ble etablert. I den forbindelse foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Politihøgskolen med 30 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2008.

Under Bondevik II-regjeringen (2002-2005) ble det tatt opp til sammen 1 128 studenter ved Politihøgskolen. I perioden 2006-2009 vil opptaket ved Politihøgskolen være på til sammen 1 776 studenter.

Politidirektoratet har utredet bemannings- og kompetansebehovet frem mot 2020. Utredningen konkluderer med at det er behov for å øke antall polititjenestemenn med 2 700 og antall sivilt ansatte med 1 000 innen 2020. Gjennom det høye opptaket på Politihøgskolen og bemanningsøkningen har Regjeringen fulgt anbefalingene i Politidirektoratets rapport ”Politiet mot 2020”.