Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Radioaktiv forurensning – det ytre miljøet

Bevilgningen til arbeidet med radioaktiv forurensning av det ytre miljø foreslås økt med 11 millioner kroner. Hovedvekten legges på utslipp fra petroleumssektoren, forurensning fra gamle gruver og kartlegging av radioaktivt avfall. Videre styrkes Statens strålevern faglig og økonomisk.