Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rederiskatt

Regjeringen foreslår at forbudet mot å yte lån og stille sikkerhet oppheves for selskap innenfor rederiskatteordningen som ikke har skattekreditter fra den tidligere rederiskatteordningen. For selskap som har skattekreditter fra den tidligere rederiskatteordningen skal forbudet mot lån og sikkerhetsstillelse videreføres.

Les mer i Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) kapittel 7.