Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Redningshelikoptertjenesten

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til redningshelikoptertjenesten med 63,7 millioner kroner i 2009.

Økningen innebærer en videreføring av dagens beredskap med døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege på de fem eksisterende basene, og en ytterligere styrking av den totale beredskapen ved etablering av en ny base i Florø i 2009.

Regjeringen vil i 2009 videreføre arbeidet med prosessen for anskaffelse av nye redningshelikoptre til erstatning for dagens helikoptre. Fremtidens redningshelikoptre skal velges gjennom utredningsarbeid og markedskonkurranse. Justisdepartementet har opprettet et eget prosjekt i Stavanger som bistår i dette arbeidet.