Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reindriftsfradraget

Regjeringen foreslår å øke reindriftsfradraget for 2009. Det generelle inntektsfradraget foreslås økt til 54 200 kroner. Prosentfradraget av overskytende inntekt heves fra 19 til 32 prosent. Det samlede, maksimale fradraget (fradragstaket) økes til 142 000 kroner.

Les mer i Ot.prp. nr. 1. (2008-2009) kapittel 15.