Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Riksvegferjer

Regjeringa gjer framlegg om å setje av 1 776 millionar kroner til statleg kjøp av riksvegferjetenester, ein auke på 228,6 millionar kroner eller 14,8 prosent, samanlikna med saldert budsjett 2008.

Samferdselsdepartementet legg til grunn om lag same rutetilbod i 2009 som i 2008.

Det er lagt opp til ein takstauke på 4,4 prosent frå 1. januar neste år.

Les meir i Samferdselsdepartementet sin fagproposisjon.

Sjå og pressemelding frå Samferdselsdepartementet om ferjer.