Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rockheim

Regjeringen foreslår en investeringsbevilgning på 55 millioner kroner og en økning i driftsbevilgningen på 17,5 millioner kroner (til 22,5 millioner kroner) i 2009 til Rockheim, det nasjonale senteret for pop og rock i Trondheim. Rockheim åpner i august 2009 og skal formidle og fortelle om norsk pop- og rockhistorie ved hjelp av det fremste innen formidlingsteknologi og interaktivitet. Den totale investeringsrammen, inkludert bevilgningen i 2009, vil da bli på 90 millioner kroner.