Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Romvirksomhet

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 466,3 millioner kroner til romvirksomhet fordelt på 39,1 millioner kroner til Norsk Romsenter, 126,5 millioner kroner til ESA-kontingent, 43,2 millioner til nasjonale følgeprogrammer og 257,6 millioner kroner til internasjonal romvirksomhet for 2009.

Regjeringen viderefører de siste årenes sterke satsing på romvirksomhet gjennom deltagelse i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Satsingen på romvirksomhet har stor betydning for norske høyteknologiske bedrifter, både gjennom ESA-programmene og på det kommersielle markedet. I 2007 var den totale omsetningen av romrelaterte varer og tjenester i Norge på 6,3 milliarder kroner. For hver krone i ESA-kontrakter Norge mottar, gir det ringvirkninger til norske leverandører på 4,6 kroner.

Les mer i kapittel 922 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.

Se også pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.