Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rovvilt

For å nå bestandsmålene for ulv og bjørn, samt dekke behovet for forebyggende og konfliktdempende tiltak, erstatninger og godtgjøring ved skadefellinger, foreslår Regjeringen en økt satsning på rovvilt med 54 millioner kroner i 2009.