Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tannhelse

Regjeringen foreslår å prioritere en økning av midlene til spesialistutdanning av tannleger. Midlene skal benyttes til etablering av et eget studieforløp som fører fram til dobbeltkompetanse (tannlegespesialist og forsker) og som inkluderer lønnsmidler.

Tiltaket er også omtalt i Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon under kapittel 281, post 01.

Videre skal antall desentraliserte utdanningsplasser for tannleger under spesialistutdanning prioriteres. Det foreslås også å videreføre tilskudd til prosjektering og utprøving av ny spesialitet i klinisk odontologi, og til prosjekter angående tannhelsebehov for innlagte på sykehus.

Ordningen med særskilte tiltak rettet mot tannbehandling til rusmiddelavhengige skal evalueres i løpet av 2009.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon, kapittel 727, post 21/70.