Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trosopplæring

For videre gjennomføring av trosopplæringsreformen foreslår Regjeringen en økning på 25 millioner kroner i 2009. Reform av trosopplæringen i Den norske kirke ble påbegynt i 2004. Bevilgningene til reformen har vært trappet opp med rundt 25 millioner kroner hvert år. Reformen vil dermed ha en samlet årlig bevilgning på 150 millioner kroner.