Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tunnelsikring – på vegnettet

Regjeringa foreslår å løyve 520 millionar kroner til utbetring av eksisterande tunnelar på vegnettet. Tiltaka famnar over eit vidt felt, frå ekstra bolting til meir omfattande sikringsarbeid.

Les meir i Samferdselsdepartementet sin fagproposisjon.

Sjå og pressemelding frå Samferdselsdepartementet om vegføremål.