Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Undervisningshjemmetjenester – Omsorgsplan 2015

Det foreslås å sette av 15 millioner kroner til å utvikle undervisningshjemmetjenester etter modell av undervisningssykehjem. Satsingen inngår i Kompetanseløftet 2015.

Omsorgstjenester i hjemmet utgjør en stor andel av den kommunale omsorgstjenesten. Stadig flere brukere, og nye brukergrupper, har behov for hjemmebaserte tjenester. Dette krever ny kunnskap om organisering og bemanning, samt styrket faglig kompetanse.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon, kapittel 761, post 67.

Se også egen pressemelding om omsorgstjenesten fra Helse- og omsorgsdepartementet.