Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Universell utforming - transport og kommunikasjon

Regjeringa foreslår å løyve om lag 56 millionar kroner til tilskotsordninga til kommunale og fylkeskommunale tiltak for betre tilgjenge i transportsektoren. Eigendelen er på minst 25 prosent.

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avinor AS vil dessutan nytte vesentlege midlar over budsjetta sine til å gjere kollektivtrafikken meir tilgjengeleg for alle.

Les meir i Samferdselsdepartementet sin fagproposisjon.

Sjå og pressemelding frå Samferdselsdepartementet om kollektivtransport.