Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte - Statnett SF og StatoilHydro ASA

Det budsjetteres med et utbytte fra Statnett SF på 595 millioner kroner for regnskapsåret 2008. Utbyttet utgjør 50 prosent av Olje- og energidepartementets resultatanslag.

Det budsjetteres med et utbytte fra StatoilHydro ASA på 16,94 milliarder kroner for regnskapsåret 2008. Det understrekes at dette er en teknisk fremskrivning av utbytte som ble utbetalt fra StatoilHydro ASA i 2008 på basis av regnskapsåret 2007.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon budsjettkapittel 4860 og 5685.