Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utdanning og forskning - samarbeid med utviklingsland

Utdanning er et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og bidra til demokratisk samfunnsutvikling. Norge har bidratt med over to milliarder kroner til jenters utdanning gjennom UNICEF siden World Education Forum i 2000. For 2009-2010 legger Regjeringen opp til å bidra med ytterligere én milliard kroner Les mer om dette i pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Regjeringens forslag innebærer samtidig å øke støtten til Verdensbankens ”Education for All – Fast Track Initiative” med 55 millioner kroner til 150 millioner kroner i 2009.

Norge støtter programmer for å sikre barn skolegang og kvalitet på undervisningen i en rekke land. Regjeringen legger særlig vekt på å nå jenter og barn rammet av konflikt i spesielt sårbare situasjoner. Høyere utdanning og forskning er viktig for landenes kunnskapsutvikling og økonomisk utvikling. Regjeringen vil bidra til å styrke kapasiteten innen høyere utdanning og forskning i utviklingslandene. Samtidig foreslår Regjeringen å støtte samarbeid mellom institusjoner i utviklingsland og Norge, spesielt innen Regjeringens satsingsområder der norske institusjoner og miljøer kan ha særlig kompetanse og erfaringer å dele. Støtte til forskning om utviklingsspørsmål er også viktig, som bidrag til utformingen av utviklingspolitikken og innretningen av samarbeidet med utviklingsland.