Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utdannings- og forskningsbygg

For å bedre bygg- og utstyrssituasjonen innen universitets- og høyskolesektoren, foreslår Regjeringen å bevilge 60 millioner kroner i startbevilgning til nybygg ved Det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen og 20 millioner kroner i startbevilgning til nytt bygg for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Videre foreslår Regjeringen å bevilge 8 millioner kroner til planleggingsarbeid i forbindelse med lokalisering av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet på Ås og samorganisering av NVH og Universitetet for miljø og biovitenskap.

Regjeringen vil foreslå at det blir satt i gang et nytt bygg for samlokalisering av Høgskolen i Bergen på Kronstad i 2010.