Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utviklingssamarbeid

Regjeringen foreslår å bevilge 26,2 milliarder kroner til offisiell norsk utviklingshjelp i 2009. Det er en økning på 3,9 milliarder kroner fra 2008. Bistanden utgjør med dette 1 prosent av anslaget for bruttonasjonalinntekten (BNI) for 2009, en opptrapping fra 0,98 prosent i 2008. Regjeringen viderefører arbeidet innen hovedsatsingsområdene der Norge kan bidra mest: miljø og bærekraftig utvikling, fredsbygging, menneskerettigheter og humanitær bistand, olje og ren energi, kvinner og likestilling, godt styre­sett og kampen mot korrupsjon. Dessuten videreføres innsatsen for å bekjempe dødelighet blant barn og mødre. De viktigste satsingene i 2009 er som følger:

  • Skogsatsingen - 1,5 milliarder kroner til tiltak mot avskogning i utviklingsland
  • Ren energi – 200 millioner kroner til økt satsing på ren energi
  • Utdanning – 115 millioner kroner til økt satsing på utdanning
  • Kvinner og likestilling – 65 millioner kroner til økt satsing på kvinner og likestilling
  • Sivilt samfunn – regjeringen øker budsjettbevilgningen med 35 millioner kroner til frivillige organisasjoner

Se også: