Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

eSporing i matproduksjonskjeden

Evalueringer etter den alvorlige E. coli-saken i 2006 og andre mattrygghetssaker har vist at det er ønskelig å etablere mer effektive systemer for sporing av mat. Regjeringen startet i 2006 eSporingsprosjektet i samarbeid med Mattilsynet og næringsaktører i hele matproduksjonskjeden. Hensikten er å få bedre systemer for sporing fra bonde og fisker gjennom produksjons- og omsetningsledd fram til forbruker. Målet er å utvikle løsninger som ved utgangen av 2010 gir grunnlag for en nasjonal, elektronisk infrastruktur for effektiv utveksling av informasjon i matproduksjonskjeden.

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til arbeidet i eSporingsprosjektet med 15 millioner kroner til 30,6 millioner kroner i 2009.

Les mer i Landbruks- og matdepartementets fagproposisjon, kategori 15.10.