Statsbudsjettet 2010

Regjeringens hovedmål er å sikre fortsatt lav arbeidsledighet i Norge, og budsjettforslaget for 2010 er et godt grunnlag for oppgang i norsk økonomi framover. I budsjettforslaget fremmer Regjeringen tiltak for å styrke helse, omsorg, skole og barnehage. Forskjellene i levekår utjevnes. Innsatsen for samferdsel, miljø, utvikling og forskning øker betydelig.

Hovedsaker

Nøkkeltall i budsjettet for 2010
Forholdene i penge- og kredittmarkedene er vesentlig bedret. Det ligger nå an til at en nedgang i BNP for Fastlands-Norge på 1 prosent i år vil bli snudd til en oppgang på vel 2 prosent neste år.

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell
Statens samlede inntekter i 2010 er beregnet til 974 milliarder kroner og samlede utgifter til 907 milliarder kroner.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2010
Regjeringen styrker omfordelingen i skattesystemet ved å bedre formuesskatten og trappe opp kampen mot skatteunndragelser.

Mer rettferdig formuesverdsetting av boliger
Regjeringen forbedrer formuesskatten ved å innføre en ny og mer rettferdig formuesverdsetting av boliger. Samtidig økes bunnfradraget til 700 000 kroner for enslige og 1,4 millioner kroner for ektepar.

Statsbudsjettet på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2010.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2010, som legges ut i Excel- og Html-format.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Bilkalkulator

I stats-budsjettet for 2010 foreslår Regjeringen å øke satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for å stimulere til kjøp av miljøvennlige biler.