Avgiftssatser 2010

Avgiftskategori

Sats
2009

Sats
2010

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien1

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

14

14

-

Lav sats

8

8

-

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

6,07

6,18

1,8

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

3,96

4,03

1,8

Annen alkoholholdig drikk over 0,7 til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

a) 0,0-0,7 vol.pst.

0,00

0,00

-

b) 0,7-2,7 vol.pst.

2,71

2,76

1,8

c) 2,7-3,7 vol.pst.

10,23

10,41

1,8

d) 3,7-4,7 vol.pst.

17,72

18,04

1,8

Avgift på tobakkvarer

Sigarer, kr/100 gram

198

212

7,1

Sigaretter, kr /100 stk.

198

212

7,1

Røyketobakk, kr/ 100 gram

198

212

7,1

Snus, kr/100 gram

77

82

6,5

Skrå, kr/100 gram

77

82

6,5

Sigarettpapir, kr/100 stk.

3,02

3,23

7,0

Engangsavgift på kjøretøy

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2

Egenvekt, kr/kg

første 1 150 kg

35,04

35,67

1,8

neste 250 kg

76,37

77,74

1,8

neste 100 kg

152,76

155,51

1,8

resten

177,65

180,85

1,8

Motoreffekt, kr/kW

første 65 kW

127,44

55,10

-56,8

neste 25 kW

531,00

481,00

-9,4

neste 40 kW

1 274,39

1 297,33

1,8

resten

2 654,98

2 702,77

1,8

CO2-utslipp, kr per g/km

første 120 g/km3

-500,00

-609,00

21,8

neste 20 g/km

526,00

725,00

37,8

neste 40 g/km

531,00

731,00

37,7

neste 70 g/km

1 486,78

1 704,00

14,6

resten

2 500,00

2 735,00

9,4

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b4

pst. av personbilavgift

22

22

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c5

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f

Stykkavgift

10 101

10 283

1,8

Motoreffektavgift, kr/kW

første 11 kW

0

0

-

resten

449,51

457,60

1,8

Slagvolumavgift, kr/cm3

første 125 cm3

0

0

-

neste 775 cm3

34,69

35,31

1,8

resten

76,08

77,45

1,8

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

Egenvekt, kr/kg

første 100 kg

14,23

14,49

1,8

neste 100 kg

28,48

28,99

1,8

Resten

56,93

57,95

1,8

Motoreffekt, kr/kW

første 20 kW

37,97

38,65

1,8

neste 20 kW

75,90

77,27

1,8

resten

151,80

154,53

1,8

Slagvolum, kr/cm3

første 200 cm3

2,98

3,03

1,7

neste 200 cm3

5,93

6,04

1,9

resten

11,86

12,07

1,8

Drosje. Avgiftsgruppe h6

pst. av personbilavgift

40

40

-

Veteranbiler. Avgiftsgruppe i

Kr

3 326

3 386

1,8

Minibusser. Avgiftsgruppe j7

pst. av personbilavgift

40

40

-

Årsavgift, kr/år

Alminnelig sats

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

2 740

2 790

1,8

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 185

3 245

1,9

Campingtilhengere

1 025

1 045

2,0

Motorsykler

1 675

1 705

1,8

Traktorer, mopeder mv.

390

395

1,3

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

1,8

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

1,8

Bensinavgift, kr/liter

Svovelfri8

4,46

4,54

1,8

Lavsvovlet9

4,50

4,58

1,8

Autodieselavgift, kr/liter

Svovelfri10

3,50

3,56

1,7

Lavsvovlet11

3,55

3,61

1,7

Avgift på båtmotorer, kr/hk

147,81

150,50

1,8

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

Generell sats

10,82

11,01

1,8

Redusert sats

0,45

0,45

-

Grunnavgift på fyringsolje mv.

Mineralolje, kr/liter

0,870

0,886

1,8

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,124

0,126

1,6

Smøreoljeavgift, kr/liter

1,77

1,80

1,7

Energiavgift på gass

Til oppvarming

Naturgass, kr/Sm3

-

0,05

-

LPG, kr/kg

-

0,00

-

Til andre formål

Naturgass, kr/Sm3

-

0,10

-

LPG, kr/kg

-

0,37

-

CO2-avgift

Petroleumsvirksomhet, kr/liter el. Sm3

0,46

0,47

2,2

Mineralolje, kr/liter

0,57

0,58

1,8

Mineralolje i innenriks luftfart, kr/liter

0,67

0,68

1,5

Mineralolje i treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter

0,29

0,30

3,4

Bensin, kr/liter

0,84

0,86

2,4

Naturgass, kr/Sm3

0,49

0,51

4,1

LPG, kr/kg

0,64

0,65

1,6

Svovelavgift, kr/liter

0,074

0,075

1,4

Avgift på utslipp av NOX, kr/kg

15,85

16,14

1,8

Avgift på sluttbehandling av avfall

Avgift på deponering av avfall, kr/tonn

447

275

-38,5

Avgift på avfall som deponeres med dispensasjon fra deponiforbudet kr/tonn

447

455

1,8

Anlegg for forbrenning av avfall, kr/utslippsenhet

varierer

varierer

1,8

CO2-avgift på avfall til forbrenning, kr/tonn

62,35

63,47

1,8

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

Trikloreten, kr/kg

60,96

62,06

1,8

Tetrakloreten, kr/kg

60,96

62,06

1,8

Miljøavgift på klimagassene HFK og PFK

Kr/tonn CO2-ekvivalenter

204,99

208,68

1,8

Avgift på sjokolade mv., kr/kg

17,29

17,60

1,8

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Ferdigvare, kr/liter

2,71

2,76

1,8

Konsentrat (sirup), kr/liter

16,53

16,83

1,8

Sukkeravgift, kr/kg

6,70

6,82

1,8

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

Grunnavgift, engangsemballasje

1,00

1,02

2,0

Miljøavgift

a) Glass og metall

4,88

4,97

1,8

b) Plast

2,95

3,00

1,7

c) Kartong og papp

1,22

1,24

1,6

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1) Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentpoeng.
2) Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
3) Det gis fradrag pr. gram under 120 g/km, ved utslipp under 120 g/km.
4) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Endring oppgitt i prosentpoeng.
5) Gruppe c: Campingbiler. Endring oppgitt i prosentpoeng.
6) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. 100 pst. for CO2-komponenten. Endring oppgitt i prosentpoeng.
7) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Endring oppgitt i prosentpoeng.
8) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
9) Bensin som har et svovelinnhold mellom 10 ppm og 50 ppm.
10) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
11) Diesel som har et svovelinnhold på mellom 10 ppm og 50 ppm.
Kilde: Finansdepartementet.