Bilkalkulator

Ytterligere stimulans til kjøp av lavutslippsbiler

I statsbudsjettet for 2010 foreslår Regjeringen å øke satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for å stimulere til kjøp av miljøvennlige biler. Satsene i effektkomponenten reduseres slik at statens inntekter ikke endres.

Les mer i pressemeldingen "Lavere avgift for miljøvennlige biler". 

Ved å sette inn vekt, CO2-utslipp og effekt vil du få se differansen i nominelle kroner mellom dagens avgiftsregelverk og det foreslåtte avgiftsregelverket for 2010. Nominelt betyr at det er en sammenligning av avgiftssatsene uten å korrigere for inflasjon/prisstigning.

Opplysningene som skal settes inn i kalkulatoren vil framgå av modelloversikten til forhandlere og bilprodusenter. Disse kan du finne på deres nettsteder. Se også tabell over noen bilmodeller i Finansdepartementets pressemelding.

Bilens egenvekt
(kg) *
Bilens CO2utslipp
(g/km) **
Bilens motoreffekt
(kW eller hk) ***
Biltype

* Der bilens oppgitte egenvekt inkluderer fører må du trekke fra 75 kg før du legger dataene inn i kalkulatoren.
** CO2-utslipp ved blandet kjøring.


Kalkulatoren tar utgangspunkt i gjeldende avgiftssatser for 2009 og forslag til satser for 2010. Resultatene som kommer fram illustrerer de foreslåtte endringene, og er ikke bindende avgiftsfastsettelse. For eksakt avgiftsberegning henvises det til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Det gis et sjablongmessig fradrag i egenvekten på 10 prosent for hybridbiler, det vil si biler som har både forbrenningsmotor og elektrisk motor. Dette er referert til som ”hybrid” i kalkulatoren. Biler som kan kjøre på drivstoff med minst 85 prosent etanol får et fradrag på 10 000 kroner i engangsavgiften. Dette er referert til som ”fleksifuel/E85” i kalkulatoren.

Elbiler er fritatt for engangsavgift (men ikke vrakpant).

Se Toll- og avgiftsdirektoratets kalkulator for beregning av engangsavgift for bruktimport av biler.