3 Oversiktstabeller forbudsjettet

3.1 Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

Pst. endr. 09/10

 

Regjering

 

 

 

 

20

Statsministerens kontor

77 743

76 220

85 300

11,9

21

Statsrådet

136 952

146 600

154 700

5,5

24

Regjeringsadvokaten

59 482

61 100

61 900

1,3

 

Sum kategori 00.30 274 177 283 920 301 900 6,3

 

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget

882 050

902 470

927 500

2,8

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

4 641

5 300

5 800

9,4

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

40 124

42 300

47 300

11,8

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

7 784

7 670

8 100

5,6

51

Riksrevisjonen

393 763

420 400

446 700

6,3

 

Sum kategori 00.40

1 328 362

1 378 140

1 435 400

4,2

 

Sum programområde 00 1 602 539 1 662 060 1 737 300 4,5

 

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet

348 940

323 200

336 700

4,2

1602

Kredittilsynet

236 200

247 300

286 900

16,0

1605

Senter for statlig økonomistyring

331 710

300 000

324 900

8,3

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

14 663

20 700

16 600

-19,8

 

Sum kategori 23.10 931 513 891 200 965 100 8,3

 

Skatte- og avgiftsadministrasjon

1610

Toll- og avgiftsetaten

1 251 050

1 313 300

1 363 200

3,8

1618

Skatteetaten

4 274 566

4 360 700

4 654 600

6,7

 

Sum kategori 23.20 5 525 616 5 674 000 6 017 800 6,1

 

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå

676 821

655 700

679 000

3,6

 

Sum kategori 23.30 676 821 655 700 679 000 3,6

 

Andre formål

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

13 777 563

15 140 000

15 345 000

1,4

1634

Statens innkrevingssentral

254 058

249 800

253 200

1,4

1637

EU-opplysning

4 300

4 500

4 600

2,2

1638

Kjøp av klimakvoter

4 714

731 400

1 238 100

69,3

1640

Utbetalinger i henhold til garanti for bankinnskudd

382 000

 

 

 

1645

Statens finansfond

 

 

30 000

 

 

Sum kategori 23.40

14 422 635

16 125 700

16 870 900

4,6

 

Sum programområde 23 21 556 585 23 346 600 24 532 800 5,1

 

Statsgjeld, renter og avdrag mv.

1650

Statsgjeld, renter mv.

17 717 099

20 497 800

20 445 500

-0,3

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

81

44 951 000

 

-100,0

 

Sum kategori 24.10

17 717 180

65 448 800

20 445 500

-68,8

 

Sum programområde 24

17 717 180

65 448 800

20 445 500

-68,8

 

Sum utgifter

40 876 304

90 457 460

46 715 600

-48,4

3.2 Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

Pst. endr. 09/10

 

Regjering

 

 

 

 

3020

Statsministerens kontor

961

 

 

 

3021

Statsrådet

546

 

 

 

3024

Regjeringsadvokaten

18 039

7 600

7 900

3,9

 

Sum kategori 00.30 19 546 7 600 7 900 3,9

 

Stortinget og underliggende institusjoner

3041

Stortinget

9 150

48 250

8 500

-82,4

3043

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

947

 

 

 

3051

Riksrevisjonen

11 691

2 300

3 000

30,4

 

Sum kategori 00.40

21 788

50 550

11 500

-77,3

 

Sum programområde 00 41 334 58 150 19 400 -66,6

 

Finansadministrasjon

4600

Finansdepartementet

19 025

12 300

12 300

0,0

4602

Kredittilsynet

15 267

1 800

 

-100,0

4605

Senter for statlig økonomistyring

 

36 900

35 700

-3,3

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

197 178

245 500

286 900

16,9

 

Sum kategori 23.10 231 470 296 500 334 900 13,0

 

Skatte- og avgiftsadministrasjon

4610

Toll- og avgiftsetaten

305 055

270 300

255 600

-5,4

4618

Skatteetaten

221 586

104 100

105 000

0,9

 

Sum kategori 23.20 526 641 374 400 360 600 -3,7

 

Offisiell statistikk

4620

Statistisk sentralbyrå

211 770

186 800

193 500

3,6

 

Sum kategori 23.30 211 770 186 800 193 500 3,6

 

Andre formål

4634

Statens innkrevingssentral

1 867 202

1 656 500

1 697 500

2,5

4638

Salg av klimakvoter

284

2 565 000

825 000

-67,8

 

Sum kategori 23.40

1 867 486

4 221 500

2 522 500

-40,2

 

Sum programområde 23 2 837 367 5 079 200 3 411 500 -32,8

 

Statlige fordringer, avsetninger mv.

5341

Avdrag på utestående fordringer

19 009

5 000 100

200

-100,0

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

8 309 019

9 290 800

10 338 200

11,3

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

37 006

36 800

 

-100,0

 

Sum kategori 24.20

8 365 034

14 327 700

10 338 400

-27,8

 

Sum programområde 24

8 365 034

14 327 700

10 338 400

-27,8

 

Sum inntekter

11 243 735

19 465 050

13 769 300

-29,3

3.3 Bruk av stikkordet «kan overføres»

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2009

Forslag 2010

1600

21

Spesielle driftsutgifter

10 314

37 200

1605

21

Spesielle driftsutgifter

7 820

-

1608

21

Spesielle driftsutgifter

4 542

16 600

1618

22

Større IT-prosjekter

11 707

218 700

1620

21

Spesielle driftsutgifter

22 950

183 200

1638

01

Driftsutgifter

4 413

8 100

1638

21

Kvotekjøp, generell ordning

95 000

1 220 000

1638

22

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser

16 000

10 000

Overførbare bevilgninger på Finansdepartementets område er knyttet til prosjekter og ordninger som går over flere år, og hvor det kan være en viss usikkerhet om framdriften. Oversikten gjelder ikke postgruppen 30-49 Nybygg, anlegg mv.

3.4 Årsverksanslag per 1. mars 2009 på Finansdepartementets område

Kap.

Betegnelse

Per 1. mars 2008

Per 1. mars 2009

20

Statsministerens kontor

70

65

21

Statsrådet

82

85

24

Regjeringsadvokaten

50

51

Sum

Regjering

202

201

41

Stortinget

406

411

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

3

3

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

43

44

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

4

3

51

Riksrevisjonen

475

491

Sum

Stortinget og underliggende institusjoner

931

952

Sum

Programområde 00

1 133

1 153

1600

Finansdepartementet

290

289

1602

Kredittilsynet

214

226

1605

Senter for statlig økonomistyring

334

340

Sum

Finansadministrasjon

838

855

1610

Toll- og avgiftsetaten

1 693

1 763

1618

Skatteetaten

5 873

5 660

Sum

Skatte- og avgiftsadministrasjon

7 566

7 423

1620

Statistisk sentralbyrå

942

957

Sum

Offisiell statistikk

942

957

1634

Statens innkrevingssentral

327

314

Sum

Andre formål

327

314

Sum

Programområde 23

9 673

9 549

 

Totalt

10 806

10 702