Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Svalbard

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

  • Regjeringen foreslår å bevilge 4,3 millioner kroner til drift og informasjonsarbeid ved Svalbard Globale Frøhvelv.
  • I oppfølgingen av Nye byggesteiner i nord, neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi (2009) skal det opprettes et senter for klima og miljø i Tromsø i 2010, og Regjeringen foreslår en bevilgning på 10 millioner kroner til dette. I tillegg kommer 7 millioner overført fra andre poster i Miljøverndepartementets budsjett. Klimaprosessene i Arktis er viktige også for klimaet globalt, og bedre kunnskap på dette feltet vil derfor være et viktig bidrag til det internasjonale klimaarbeidet.
  • Det er lagt inn en økning på 1 million kroner til klimaovervåking ved stasjonen på Zeppelinfjellet.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2009

Endring

Forslag 2010

Bibliotektjeneste på Svalbard

258

8

266

Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre)

152

5

157

Svalbard Museum

1 089

35

1 124

Svalbard

1 499

48

1 547

Til toppen