Skatte- og avgiftstabeller 2010

Forslag til avgiftssatser for 2010
Nye avgiftssatser for 2010.


Forslag til skattesatser 2010
Nye skattesatser for 2010


Fordelingstabell
Gjennomsnittlig endring i skatt i ulike intervaller for bruttoinntekt. Skatteopplegget for 2010 sammenliknet med lønnsjusterte 2009-regler (referansesystemet).